KLIMATHOTET - VÄRME GER LIV, KYLA DÖD

Världens medeltemperatur och växtlighet är bättre än på 600 år, samtidigt kämpar klimatets domedagsprofeter, för att utplåna oss och våra barn.

Livsfarliga gröna galna naturromantiska dagdrömmar, har blivit en masspsykos.

Världens ledare, journalister och forskare sågar numera, med berått mod, av den gren som hela mänsklighetens överlevnad vilar på – energin!

Det finns naturligtvis inte någon ”hållbar, förnybar, koldioxidfri energi”.

Det finns naturligtvis inte någon ”ny” energi som kan göra våra liv bättre än livet redan är, detta vet alla som har grundskolekompetens, parat med lite sunt förnuft.

Under 10 000 år har bönder producerat spannmål. Utsädet ger 10 ggr mer spannmål tillbaka. Positiv utväxling innebär att vi överlever, att vi har nu har det bättre än någonsin tidigare.

Nu har en del människor börjat göra tvärtom, t ex börjat producera vätgas via elektrolyser.

Man använder 110 kWh vindkraftenergi som kostar som kostar ca 10 ggr mer än fossil energi per kWh att producera, extremt dyrbar el från vindkraftverk/solpaneler, som ”utsäde”, man får då, när vätgasen omvandlas till el igen, ut endast 33 kWh elenergi (enl IVA och vetenskapen).

Aldrig förut under historisk tid, har något sådant korkat vansinne accepterats, det är som att växla en 100-lapp och bara få 30 kr tillbaka.

Om man jämför med bonden för 10 000 år sedan så skulle 100 kg spannmål/utsäde ge 10 kg spannmål tillbaka. Den bonden skulle, av flera skäl, inte överleva särskilt länge.

En katastrof för mänskligheten, levnadskostnader kommer fram till 2030–2050 ha ca 10-dubblats om EU och andra får sin vilja igenom (inflation).

Du måste då kanske leva på 10% av det du kan köpa, leva på idag, våra liv kommer att bli ganska likt stenåldern..

Värme ger liv, kyla ger död. Med ingen, eller med dyr energi, fryser och svälter vi ihjäl.

Historiker kan vidimera att alla köldperioder, under tusentals år, har inneburit stagnation, minskad växtlighet, att människor då i stor utsträckning dött av svält och kyla.

Historikerna konstaterat även motsatsen, att värmeperioder inneburit ökad växtlighet, välstånd samt snabb positiv civilisationsutveckling.

Den 600-år, stundtals fruktansvärda lilla istiden upphörde under 1800-talet.

När en köldperiod upphör går temperaturen alltid upp. Jordens medeltemperatur har sedan lilla istiden, under ca 170 år, gått upp med måttliga en grad.

Jordens kalla områden har blivit några grader varmare och grönare, i varma områden har temperaturen och naturen i stort sett varit oförändrad.

Utjämningen av jordens temperatur har givetvis inneburit att naturkatastrofer minskat.

Sedan 2016 har tyvärr temperaturen, helt oväntat, gått ner med fruktansvärda 20 %, 0,2 grader på endast 6 år, ”kyla är död”, och fortsätter nu snabbt ner, trots rekordökning av CO2-halten och fossil förbränning sedan 2016.

Men om man vill veta hur vädret blir om 100 år, då vänder man sig till IPCC/WMO/SMHI, de har mängder av fantasifulla ”datamodeller” - om framtiden!

Energi är oförstörbar, den kan bara omvandlas. ”Ny” energi existerar givet inte.

Sådan energi existerar endast om man följer Alice ner i kaninhålet till Underlandet, där lögn blir sanning och sanning är lögn.

Termodynamikens första huvudsats, energiprincipen, konstaterar att energi är oförstörbar. Energi kan varken skapas eller förstöras, den kan endast omvandlas.

Energi kan inte förbrukas, människor kan dock, i begränsad utsträckning, använda energi.

Vind, sol, biomassa, kol, olja, gas m fl är givetvis ”gammal” energi som ständigt funnits och som människan på olika sätt har använt.

The Lancet visar att 17 ggr fler människor dör av kyla, 5 miljoner/år, jämfört med det fåtal som dör av värme, endast 0,3 miljoner/år.

Det värsta som mänskligheten någonsin hittat på är dagens vindkraftverk, solpaneler, biodrivmedel och vätgas, dessa kommer snabbt att förgöra vår framtid.

Väderkvarnar och solfångare är t ex ingen ”ny” energi, det är gamla energikällor i ny dyrbar förpackning.

Vind- och solenergi är mycket, mycket dyr att producera, börjar nu bli hårt inflationsdrivande, ca 10 ggr dyrare att producera jämfört med råolja. Vind- och solenergi är inte heller i närheten av att vara ”förnybar, fossilfri eller hållbar”, tvärtom.

Att omvandla energi, t ex via enormt energikrävande fossilslukande vindkraftverk, solpaneler och biodrivmedel som HVO m fl, till användbar energi, ger naturligtvis upphov till enorma energiförluster, energi som vi inte kan tillgodogöra oss.

Jmf med bondens utsäde som ger 10-falt tillbaka, nu förlorar vi i stället 10-falt.

Att dessa ” nya energikällor” totalförstör enorma områden, inklusive de tusenfalt många flera gruvor som vi måste öppna, ruinerar miljön för människor, djur och natur, mer än något som hänt tidigare under historisk tid, detta vill massmedier, politiker, en del forskare m fl inte tala om, varför?

Dessa ”nya energikällor” är på alla sätt flerfaldigt farligare än fossila bränslen, de fossila bränslen som till största delen varit mänsklighetens största tillgång och lycka.

Ett enda exempel på klimatforskarlögner:

Påståendet att det ger mindre utsläpp att åka tåg. I verkligheten är tvärtom.

Om du t ex läser DN 4 juli ser du att forskarna räknat bort alla enorma utsläpp som tåg förorsakar. Man måste naturligtvis jämföra hela tågsystemens utsläpp mot flygsystemen, per passagerarkilometer.

Energins produktionskostnader har ingenting att göra med energins marknadspriser.

Att en del politiker, journalister m fl inte tycks förstå skillnaden mellan produktionskostnader och marknadspriser på energi är svårt att förstå eftersom detta är enkel kunskap på grundskolenivå.

Vad värre är, att även i många ”klimatforskares” rapporter saknas förmågan att särskilja dessa helt olika begrepp, produktionskostnad och marknadspris.

Ett enda sådant misstag gör naturligtvis forskningsrapporten fullständigt värdelös.

Megabluffen rörande klimat- och energikällor beror sannolikt på den blixtsnabba globalisering, internet, och en koncentration av okunniga världsledare, under 2000-talet.

Denna jetsetklubb av, till stor del meningslösa världsledare, vars främsta målsättning tycks vara att klia varandras ryggar, skapar i rasande fart otaliga regler, förordningar, lagar och byråkrati, en global centralisering, som inom kort, kommer att krossa världen.

Några tusen världsledare i symbios med, journalister som inte klarar av att kritiskt granska, domedagsprofeter, ”klimatforskare” och andra charlataner tävlar om att försöka iscensätta katastrofen på kortast möjliga tid.

Mänskligheten tycks numera arbeta stenhårt med att försöka ta livet av mänskligheten.

Under 2000-talet har det vuxit fram ett ständigt ökande antal människor som kritiskt granskat 2000-talets vansinniga beslut och massmediers hysteri inom klimat- och energikällor.

Vi har varnat för de enorma farorna detta fört med sig, att energigalenskapen kan komma att leda till världskrig.

Ukraina är första stora kriget baserat på energi, tyvärr ser framtiden ut att kunna bli ännu värre. Vi kommer alla bli drabbade om vi fortsätter hänge oss åt domedagsprofeternas falska sagor om klimat- och energigällor. 

För en framtid för oss och våra barn måste vi omedelbart byta ut dagens farliga globala centralisering, ”världsledartrojkan”, gröna ”klimatforskare” och gröna naturromantiker som inte har kunskap och/eller förmåga att visa omdöme och sunt förnuft!

Claes Persson, juli 2022