Vindkraftverk brutal miljöförstöring, försumbar energiproduktion

Den blixtsnabba IT-utvecklingen har grundlurat många ”nyttiga idioter” att tro att all teknikutveckling går lika rasande snabbt.

IT-explosionen beror på att transistorerna blixtsnabbt har gjorts mindre och mindre, snart är de inte större än ett par atomer.

Transistorerna och IT-tekniken blir då fantastiskt mycket mer effektiv, man kan packa miljontals på en mycket liten yta och de drar mycket mindre energi. IT-utvecklingen följer naturlagarna.

För att t ex ett vindkraftverk skall producera mer energi är det precis tvärtom, jämfört med en transistor, man måste bygga vindkraftverken högre och större (dyrare), detta är också en naturlag.

Enkla naturlagarna är en av anledningarna att forskarna inte nämnvärt lyckats öka verkningsgraden i solceller, ved eller vindkraftverk.

När det gäller omvandling av ved/grönt till biodrivmedel (etanol, HVO m fl) samt vätgas, har man t o m lyckats med ”konststycket” att avsevärt minska verkningsgraden för ved/grönt till mindre än hälften.

Detta låter som ren galenskap, men det är faktiskt sant.

Domedagsprofeter, fanatiska klimataktivistiska forskare, politiker, massmedier och andra har glatt och villigt låtit sig grundluras, även vad gäller biodrivmedel, vilket naturligtvis kommer att förstöra framtiden för oss och våra barn.

Vindkraftverk är t ex bevisligen en av mänsklighetens dyraste energikälla och ger oss värst miljöförstöring och fara (tillsammans med solpaneler):

Gruvprospektering, gruvdrift, enorma mängder giftigt utsläppande gruvavfall, ämnesförädling, produktframställning, dyra specialvägar till varje vindkraftverk, mark, markberedning, anläggningsarbeten, fundament, produktion och uppförandet av vindkraftverket, elnät, underhåll och drift under den extremt korta livstiden om endast 20 år. Allt detta innebär en mycket hög kostnad/energiförbrukning tillsammans med arbetskraftenergi/utsläpp, arbetsmaskiner, transporter, finansiering och annat, slutligen skrotning.

Ett vindkraftverk behöver ca en kvadratkilometer mark inklusive nödvändig väg, vilket redan nu eliminerat ca 4000 kvadratkilometers kolsänka.

Vindkraftverk är en miljöförstöring av groteska proportioner.

Här är en av många gruvor som behövs för att få fram alla ämnen som behövs för att bygga ett vindkraftverk. Förutom enorm miljöförstöring uppstår självklart enorma utsläpp pga markbearbetning, enorma gruvafallsberg och maskiner mm: 

https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/

Här kan vi se hur ”små gröna tomtar” bygger ett ”naturromantiskt” vindkraftverk som ger ett mycket litet nettoenergitillskott under sin korta livstid

Efter 15-20 år kommer det destruktions-tomtar som via hög energiförbrukning river och transporterar bort vindkraftverket till enorma soptippar: https://www.youtube.com/watch?v=0vE6QkvcV-s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR10PA64-mMIRyit01lzWMj2tRUFYz7XPEDK-3Ab0xFWIf2YdYRVEdnVPZQ

Se Tysklands-exemplet som saknar möjlighet att ta tillvara allt vindkraftskrot, för giftigt. Vindkraftverk och solpaneler kommer redan under 2030-talet att bli världens största avfallsproblem någonsin:

https://climatechangedispatch.com/germany-has-no-plan-to-recycle-wind-turbines-1-35m-tons-hazardous-waste/?fbclid=IwAR17YoYnHUX6I6AuFGLngjAL5o3eXOjoCoBrnjbdskVoRDQDsvlASExKoCs

Ett svenskt vindkraftverk producerar ca 100 miljoner kWh under sin livstid.

Sannolikt har hela ovan nämnda process att uppföra driva och skrota ett vindkraftverk kostat 60 till 80 miljoner kWh, vilket ger en nettoenergi under vindkraftverkets 20-åriga livstid om 20 till 40 miljoner kWh.

Det krävs uppskattningsvis producerad nettoenergin från ett till två vindkraftverk för att bygga, driva och skrota, ett enda vindkraftverk. (Varje enskilt vindkraftverk har olika kalkyl.)

Detta betyder givetvis vår undergång, det är som att växla en hundralapp och endast få femtio kr tillbaka.

Utan tillgång på billig fossil energi hade vindkraftverken (solpaneler) kostat dubbelt så mycket att bygga, driva och skrota (räknat från gruvprospektering till eliminering)

Det är ocks av detta skäl vi på olika sätt, indirekt och direkt, måste skattesubventionera alla ”100 % förnybara fossilfria energikällor”, man har helt enkelt grundlurat många ”nyttiga idioter”.

Man har redan och kommer också att införa fler ”omvända subventioner” av ”grön” energi genom att straffbelägga fossila bränslens utsläpp med skatt och olika typer av certifikat med enorma belopp.

Tyvärr produceras el endast när vinden blåser. För att få en stabil elförsörjning behövs det därför också system för att lagra el. Dessa system kostar i sin tur ungefär lika mycket, och släpper ut lika mycket räknat från gruvprospektering tom skrotning och destruktion av t ex batterier, som vindkraftverken.

Det finns katastrofala exempel, t ex Utgrunden I som uppskattningsvis kostat 5-10 ggr mer energi under sin livstid än denna havsvindkraftpark lyckades leverera.