Klimathotet - Kyla dödar 5 miljoner varje år, i Sverige 15 000 varje år

Kyla dödar 5 miljoner barn/vuxna/år, i Sverige 15 000/år.

Klimatalarmism är en avskyvärd katastrof.

Nu - högre energipriser via CO2-skatter mm, miljoner flera döda.

Högre temperatur räddar miljoner liv.

Vill vi stoppa klimatmord, eller blunda? Se nedan:

 

Hej, 

Alla ni som är intresserade av att snabbt minska den fruktansvärda klimatdödligheten världens kyla innebär. (The Lancet m fl)

Här följer enkla fakta och forskning som FN/IPCC, EU, Sverige, klimataktivistiska forskare, politiker, massmedier, industrin, gröna naturromantiska klimataktivister, m fl aldrig talar högt om.

För ditt, dina barn och andra människors liv och framtid, ge denna info några minuter av din tid.

 

Börja gärna med att läsa f d DN-anställde Anders Bollings artikel om massmediers, FN/IPCC, NASA m fl uppsåtliga lögner om klimatet.

Jag gissar att Bolling slutade på DN p g a DN:s dagliga lögner om klimatet? Modigt.

Heder åt honom och andra journalister som vågar kritisk granska oseriösa, osanna klimatalarm.

https://naringslivets-medieinstitut.se/bolling-om-klimatjournalistiken-vad-hande-med-konsekvensneutraliteten/

 

Har globaliseringen/Internet inneburit att det numera på nolltid kan uppstå en fullständigt korkad och livsfarlig global masspsykos, svår att stoppa, eftersom så många okunniga och fega journalister hjälper till? 

 

Vi har ju tidigare, under första halvan av 1900-talet upplevt liknande masspsykoser, då geografiskt begränsade, som resulterat i fruktansvärda mänskliga katastrofer med 50-100 miljoner dödade, kommunism, nazism m fl, eftersom då som nu, fega och okunniga människor inte vågade kritiskt granska, tala eller agera för sanningen.

 

Nu står vi inför en mycket värre och globala masspsykos, som just nu dödar, och är på väg att döda långt fler än 100 miljoner barn och vuxna.

 

Vad är det man inte förstår? Världen har ju de facto blivit mycket bättre varje dag sedan 1850-talet, då 90 % dog av kyla/svält.

Här följer några vetenskapligt belagda, samt självklara sunt förnuft-punkter.

Länkar till forskning i slutat av denna artikel.

Kritisk granskning av nedan punkter välkomnas, man blir ju aldrig ”fullärd”.

 

1. KYLA DÖDAR OFATTBARA 5 MILJONER VARJE ÅR, NÄRMARE 10 % AV ALLA SOM DÖR VARJE ÅR. (Ref: The Lancet m fl)

Kyla är jämfört med allt annat, världens i särklass dödligaste klimatkatastrof.

Varför berättar inte politiker, Rockström, massmedier, stats-SVT m fl om detta, att kyla dödar 5 miljoner fattiga barn/vuxna varje år, ca 15 ggr fler än värme?

Varför satsar så många journalister m fl på att snabbt dubbla antalet dödsfall av kyla till 10 miljoner/år, via högre energipriser? ”Hallå FN/IPCC, varför ljuger ni?”

 

Över 15 % av alla som dör i Sverige varje år, dör av kyla, 15 000, fem ggr fler än alla som dött av, och fler än de som dött med, covid. (Jmf ,140 dör/år av värme)

 

Kyla dödar vanligtvis via långvarig låg temperatur, hypotermi.

Den sedan urminnestider, och idag, klimatkatastrofen kyla, i konkurrens med svält, är världens vanligaste dödsorsak bland de barn/vuxna som dör varje år.

 

Klimataktivister och journalister tycks inte ens förstå det självklara att ökade skatter på fossil energi är likställigt med uppsåtligt massmord?

Via ökad direkta skatter, dolda skatter, bidrag, koldioxidskatt, utsläppsrätter, bonus- malus, samt extremt dyr vind-, sol-, vätgas-, biodrivmedelenergi etc får man enorma energifördyringar som nu kommer att döda miljontals fler barn och vuxna, bland de fattiga, de många miljarder som nu tvingas välja mellan mat och värme.

 

Är det genom snabbt ökade energikostnader vi vill ”hjälpa” alla stackars fattiga miljarder barn/vuxna i sverige/europa/världen – till en tidig död?

 

2. JORDENS UTJÄMNADE UPPVÄRMNINGEN RÄDDAR LIV (Ref: SMHI, WMO, Grundskoleboken, sunt förnuft, mm.)

FN/IPCC m fl har konstaterat att medeltemperaturen sedan 1850-talet har ökat med ca 1 grad.

FN/IPCC m fl konstaterar också att temperaturen i norra och södra jordklotet har gått upp ca 2 grader.

Detta innebär enligt enkel logik/grundskolekunskap, att den varma halvan av planeten, runt ekvatorn, inte har fått någon temperaturökning.

 

Världen är m a o på väg att få en perfekt temperaturutjämning.

Kalla områden på jordklotet, där barn/vuxna fryser ihjäl, har fått en högre temperatur, varma områden har oförändrad temperatur, i bästa fall något lägre temperatur, när jordens medeltemperatur ökar. ”Hallå FN/IPCC, varför ljuger ni?”

 

En höjning av-, och utjämning av jordens temperatur, leder dessutom till, enligt enkla naturlagar, en kraftfull minskning samt försvagning av naturkatastrofer, vilket nu sker varje år, och har skett under 100 år. ”Hallå FN/IPCC, varför ljuger ni?”

 

Det är fruktansvärt att svenska staten via stats-SVT/SR, även andra massmedier, dagligen via ”katastrofrubriker”, grundlurar barn och vuxna om naturkatastrofer.

Varför ljuger journalister/massmedier?

Vi har aldrig under de senaste 100 åren haft färre naturkatastrofer, skogsbränder än vad vi har idag. ”Hallå FN/IPCC, varför ljuger ni?” (Se punkt 5 samt länkar)

 

3. SEDAN 1850 HAR LIVSLÄNGDEN I VÄRLDEN ÖKAT FRÅN CA 38 TILL 80 ÅR. (Ref: Google, sunt förnuft mm)

Det är odiskutabelt att sedan 1850-talet, när lilla istiden upphörde och när man uppfann metoder för industriell olje- och gasutvinning samt dynamit för kolbrytning, har världen blivit mycket, mycket bättre.

 

Tack vare den rikedom fossil energi givit oss har teknik, medicin mm utvecklas så att vi nu har blivit mätta, varma, friskare, mer utbildade och lever mycket, mycket längre och bättre än någonsin i historien.

 

1850-talet, 1 miljard människor, över 90 % extremt fattiga. I dag, 8 miljarder, nu är färre än 10 % extremt fattiga.

 

Förutom att det fortfarande är några grader för kallt är världens problem överbefolkning.

 

År 1, vid Jesus födelse, var världens befolkning 300 miljoner. Befolkningen ökade mycket sakta med 0,4 miljoner/år fram till år 1850, till 1 miljard. 

 

Sedan 1850-talet har befolkningen ökat från 1 till 8 miljarder, 7 miljarder fler, 100 ggr snabbare än tidigare, med 40 miljoner per år.

 

Nu har takten fördubblats till 80 miljoner fler människor varje år, 200 ggr snabbare än tidigare. (Tänk er, 8 nya Sverige varje år, som troligen inte sopsorterar).

 

Samtidigt har årsinkomsterna, tack vare fossil energi, genomsnittligt ökat, från 1850-talets ca USD 500 per capita, till dagens USD 10 000 per capita, 20-dubblats

(I omräknat penningvärde.)

 

Räknar man om ökningen till en fiktiv folkökning, baserat på konsumtionsökningen, motsvarar det en ökning från 1 miljard människor på 1850-talet till ofantliga 160 miljarder människor idag, under en så extremt kort tid som 170 år.

 

FN gör ingenting åt befolkningsökningen, annat än att aktivt oroa och hetsa upp människor för befolkningsökningens konsekvenser, med ”kodordet” – koldioxid - som i själva verket är livets gas.

 

För att våra egna barn skall överleva måste vi omedelbart åtgärda dagens och morgondagens vatten- och energibrist samt miljöpåverkan.

Det är mängden människor, samt åtföljande brist på energi och vatten, som ger undanträngning av djur, natur och biosfär, inte koldioxid.

 

Skall världen satsa pengar på någonting så är det givetvis upplysning och tillgång till alla typer av födelsekontroll, där detta behövs. Detta skulle kosta en spottstyver jämfört med vad världen idag satsar på sagor om att tro sig kunna förändra klimatet.

 

I FN:s agenda om 17 mål fram till år 2030 är befolkningsökningen, världens i särklass största hot, tillsammans med kylan och kärnvapen, inte ens nämnt, varför?

 

Klimathotet”, är en primitiv hjärntvätt av ”nyttiga idioter” på dagisnivå.

”Tror du inte på vad jag säger, gör du inte det jag har bestämt, då kommer koldioxidtrollet och äter upp dig”.

 

4. ENLIGT NASA HAR JORDEN BLIVIT MYCKET GRÖNARE (Ref: NASA m fl)

Utsläpp av livets gas, koldioxid, grunden för vår överlevnad, har enl NASA snabbt givit oss en mycket grönare planet. ”Hallå FN/IPCC, varför ljuger ni?”

 

5. NATURKATASTROFER OCH SKOGSBRÄNDER MINSKAR BLIXTSNABBT (Ref: EMDAT CRED samt The Royal Society, världens största samt världens äldsta forskningsinstitut)

Väderkatastrofer- och klimatdödsfall har minskat under 100 år, från ca 500 000/år till idag mindre än 50 000/år. ”Hallå FN/IPCC, varför ljuger ni?”

 

6. CIRKA 5 GGR FLER DOG AV LUFTFÖRORENINGAR UNDER 1950-TALET (Ref: WHO m fl forskning.)

Ca 5 ggr fler dog av luftföroreningar under 1950-talet jmf med idag. ”Hallå FN/IPCC, varför ljuger ni?”

Detta tack vare teknik och energi, detta trots kraftig koldioxidökning, trots att fossil förbränning och trots att antalet människor har fördubblats sedan 1950-talet.

 

7. MAT-, OCH SPANNMÅLSTILLGÅNGEN ÖKAR SNABBARE ÄN BEFOLKNINGEN (Ref: FAO)

Spannmålsproduktionen har ökat med 40 % senaste 20 åren, befolkningsökning endast 30 %. ”Hallå FN/IPCC, varför ljuger ni?”

 

8. HAVSNIVÅN ÖKAR MINDRE ÄN NÅGONSIN 1,78 MM/ÅR SENASTE 100 ÅR (Ref: NASA m fl, pegelmätningar visar på mindre ökning än 1,78 mm) ”Hallå FN/IPCC, varför ljuger ni?”

 

9. TEMPERATUREN HAR GÅTT NER SEDAN MARS 2016 (Ref: UAH, NOAA m fl)

Trots 3-dubblad fossilförbränning samt ökad CO2-halt, minskade temperaturen under ca 40 år, 1940–1980.

Temperaturen har nu gått ner sedan mars 2016 och 2021 tycks bli ett kallt år, trots 7 % ökning av fossila bränslen samt 3 % CO2-ökning.

Rockström, FN/IPCC m fl, nådde vi en ”tipping point” 2016, kommer det att bli kallare framöver? Ingen vet vad som händer i framtiden, inte ens i morgon. ”Hallå FN/IPCC, varför ljuger ni?”

 

10. DOMEDAGSPROFETER, SKRÖNOR, ORWELLSKT NYSPRÅK, LÖGNER MM

Brutala sanningar:

Kor minskar utsläppen, en ko kan givetvis inte producera kolatomer, en ko skulle då bli mänsklighetens främsta energikälla.

Varför tro på skrönor och sagor som djurrättsaktivister och gröna naturromantiker hittat på? Kolla i stället seriös naturvetenskap.

 

Vind-, sol-, vätgas-, biodrivmedel är långt ifrån "förnybar fossilfri energi", dessa släpper oftast ut mer koldioxid som inte ingår i något ”kretslopp”, jämfört med fossila bränslen.

Varför ljuga, varför inte säga sanningen, det finns inga ”gröna” energikällor, inte ens i närheten av att vara ”hållbara”?

Enligt BP Statistics, världens främsta källa, stod vindkraft och solenergi tillsammans för negligerbara 1,58 % av världens energi 2020, trots skattestöd om ca 10 000-tals miljarder under 2000-talet (Fossil energi står för 85 %, kärnkraft över 4 %) 

 

Enkla tumregler:

Produktionskostnad har ingenting att göra med försäljningspris. Jag har sällan sett någon journalist som förstått skillnaden mellan produktionskostnad och försäljningspris.

 

Högt pris är vanligtvis = höga utsläpp.

 

Exempel på en annan lögn/skröna:

Tåg-, kontra flygbiljett har ungefär samma pris = ungefär samma utsläpp.

Hela tågsystemen, ca 15 600 spårkilometer, släpper de facto ut ungefär lika mycket som flygsystemen per passagerarkilometer.

 

Och då har jag inte en inräknat att man tagit bort en ”kolsänka” för rälsen om upp till 100 000 hektar, 60 000 000 träd som vardera tar upp ca 35 kg CO2 per år = ökade utsläpp med upp till 2 miljoner ton CO2/år.

 

Enbart denna förlust av kolsänka motsvarar ungefär vad flyget släpper ut.

Varför klarar inte de klimataktivistiska forskarna eller massmedier i Sverige av att konstatera så enkla självklara fakta, korkade eller en försåtlig agenda?

 

De flesta människor, samt 97 % av världens 30 miljoner forskare, tror att fossilförbränning påverkar klimatet.

Ingen vet dock hur, eller hur lite, evidens saknas. Vi vet dock att sedan 1850-talet har världen blivit mycket bättre.

 

”Lyssna på forskningen”, vilka forskare? Sveriges 65 000, världens 30 miljoner, en miljard olika forskningsrapporter, alla är olika, vem skall vi lyssna på?

 

11. NATUREN FÖRÄNDRAS STÄNDIGT

Självklart innebär de eviga små temperaturförändringarna att livet för flyttfåglar, trädgräns, isbjörnar, människor m fl ständigt förändras en aning, detta kallas ”livet”.

 

En naturlig del i människors och djurs positiva utveckling och liv har alltid varit att flytta runt, lokalt och i världen, i samklang och harmoni med naturens ständiga och underbara förändringar.

 

Tittar man på forskningen, i stället för FN/IPCC politiskt tillsatta klimatpanels fem olika gissningar om framtiden, visar det sig att världen har blivit mycket, mycket bättre för varje dag som gått sedan 1850-talet.

Varför har FN/IPCC i sin senaste AR6-rapport utökat antalet gissningar till fem? Varför inte 50 olika gissningar, det ökar ju träffsäkerheten att någon gissning kan bli rätt i framtiden.

Varför gissar FN/IPCC? Skyll inte på människor, självklart är det lättare att veta hur människor beter sig i framtiden än hur universum kommer att bete sig.

(Sök t ex på AR6, ”IPCC Faktablad” visar att FN/IPCC torgför politik, inte forskning)

 

Var och en får dra sina egna slutsatser om varför massmedier, klimataktivistiska forskare, politiker och andra ständigt säger att världen lever under ett, ”koldioxidhot”, ”värmehot” och andra ”hot”, trots att människor, en masse och de facto dör av kyla?

 

Sensmoral rörande klimat, utsläpp och energikällor: Hur man än vrider och vänder sig är ändan alltid bak.

 

Internet glömmer oss aldrig….

 

Claes Persson

 

Länkar till forskning:

Kyla https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62114-0/fulltext
Kyla https://www.svd.se/bjrn-lomborg-ett-storre-hot-an-uppvarmning   
Kyla https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/fuel-bills-blamed-for-50-rise-in-winter-deaths-1826917.html

Kyla https://www.nber.org/papers/w26395

Värme https://www.nyteknik.se/popularteknik/24-planeter-med-storre-chans-for-liv-an-jorden-7002713?source=carma&utm_custom[cm]=302908508,33270&=

Värme https://historiska.se/upptack-historien/artikel/hur-var-klimatet-under-forhistorien/

Utjämning av temperaturer, lufttryck https://www.grundskoleboken.se/wiki/Vindar

Grönare planet https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth

Naturkatastrofer minskar https://www.emdat.be/

Skogsbränder minskar https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2015.0345

Spannmål ökar https://www.fao.org/about/en/

Havsnivån 100 år http://climate.nasa.gov/

Temperaturen har gått ner sedan 2016 https://www.nsstc.uah.edu/climate/  

 

Varningstext: Den som inte tål klimatskämt bör inte läsa vidare.

 

Min son kör ett socialt experiment,

Han har på sig en ”Jag älskar Miljöpartiet-keps.

Hittills har han blivit förolämpad, spottad på, och till och med slagen.

Shit asså, undrar vad han kommer att råka utför om han har kepsen på sig - utanför hemmet?!