Vätgas är ingen energikälla utan en energikonsument.

HYBRIT-PROJEKTET - POLITIKERS, REGERINGENS OCH INDUSTRINS MEGABLUFF

”100 % förnybara fossilfria energikällor” existerar inte, inte ens vattenkraft.

Vem som helst klarar av att räkna ut att vätgas, vindkraft, solenergi och biodrivmedel kanske tidigarelägger mänsklighetens undergång, de är alla ”Ebberöds bank”.

Hybrit: Vattenfall, SSAB och LKAB vet mycket väl, att om vi omvandlar energi till vätgas så kostar detta enorma mängder energi. Ett kg vätgas ger ca 33 kWh men kräver mer än dubbelt så mycket, 70-90 kWh energi att producera och lagra ”från ax till limpa”, mer galet än Ebberöds bank.

Megabluffen är riktad till fanatiska klimataktivister och ”nyttiga idioter” som något slags ”tröstgodis”. 

Nu hoppas dessa bolag, politiker och massmedier att vätgas kanske skall kunna ersätta kol/koks om 15 år, trots att ingen nämnvärd ny teknik har presenterats. Man hoppas att koldioxidcertifikat och skatter kommer bli så höga att vätgas kommer lösa sig, vilket säger en hel del om svag tankeförmåga i kombination med politiska ”trender”. Det spelar givetvis ingen roll hur höga avgifterna blir på koldioxid, vätgas kan aldrig bli lönsam.

(om 15 år är alla de som ”lovat” borta, Magnus Hall redan om någon månad),

Energi/kostnaden för produktion, lagring mm av vätgas via t ex elektrolys är 2-3 kr per kWh, mer än 10 ggr högre kostnad än världens genomsnittliga produktionskostnad för t ex olja, gas, kol, per kWh.

Produktion och lagring av vätgas ger totalt ca 60 % energiförlust.

Detta innebär att utsläppen via vätgas kommer att öka gigantiskt, minst mångdubblas jämfört med fossila bränslen, det finns ju inte en enda energikälla i världen att tillgå som är ”100 % fossilfri och förnybar”, inte ens i sagan om Alice i Underlandet.

Följande exempel borde alla förstå, om man producerar vätgas med vätgas som energikälla:

1 miljon kilo vätgas(energi) kan producera ca 0,4 miljoner kg vätgas, dessa 0,4 kan producera 0,16 miljoner kg vätgas osv.

(Lika stor idioti som att växla en hundralapp och endast få 40 kr tillbaka)

Det spelar ingen roll om man producerar vätgas via t ex vind-  solenergi, eller annat, energiförlusterna blir ungefär desamma, värre om man använder ”förnybar, fossilfri energi” (Sådan existerar inte.).

Vätgas är m a o en form av ”energi- och utsläppsharakiri”.  

En ”energikälla” som kräver mer energi än den förmår att producera är naturligtvis ingen ”energikälla”, den är en energikonsument.